Geven

De kwaliteit van leven is al voor honderden mensen verbeterd na een traject bij Baruch bevrijdingspastoraat. Heeft u een positieve ervaring met Baruch of wilt u het werk mogelijk maken voor anderen? Wordt dan maandelijkse of eenmalige donateur.

Een donateur ontvangt de e-nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor verdiepende activiteiten rondom Baruch, zoals onderwijsavonden, gebedsreizen of donateur-diners.

Bedrijven, vermogenden en organisaties die geinterresseerd zijn om Baruch projectmatig te ondersteunen, bijvoorbeeld via sponsorships van materiaal of grotere jaarlijkse giften, kunnen hiervoor contact opnemen. Graag komt een contactpersoon langs voor een afspraak en bespreking van een projectvoorstel.

Giften kunnen gegeven worden via bankrekeningnummer :NL72 INGB 0748 2820 41 tnv: G Mulder e/o G E Mulder Brands.
Paypal :gerritmulder5@live.nl

Tijdens een bijzondere gebedssessie heeft Jezus ons aangeraakt en bevrijd. Kort erna raakte mijn vrouw zwanger en kwam een gezonde zoon ter wereld met de naam Joshua
Lees helemaal