Wat is bevrijdingsgebed?

Door bevrijdingsgebed beoogt Baruch oorzaken helder te krijgen waardoor de confident negatief wordt beïnvloed. Er zijn verschillende algemene oorzaken waardoor mensen gebondenheid kunnen ervaren, namelijk eigen zonden en gevolgen daarvan, gevolgen van zonde van anderen en de zondeval van de mensheid, en negatieve “bagage” uit het voorgeslacht.

Bevrijdingsgebed is een methode om op zoek te gaan naar deze ingangen. Deze “methode” is alleen effectief onder leiding van de Heilige Geest, met een team die daar de gaven, roeping en competentie voor heeft. Maar alleen dankzij het offer van Jezus Christus aan het kruis, kunnen mensen weer in innerlijke vrijheid leven op elk gebied van hun bestaan.

Onderscheiding

Tijdens een gebedssessie wordt door een combinatie van gebed, onderwijs en contextueel pastoraat getracht te onderscheiden waar specifieke,  persoonsgebonden oorzaken liggen. De uitweg uit die gebondenheid gaat in principe altijd via het “opruimen” van deze oorzaken. Daarbij spelen het belijden van zonde, het vergeven van anderen, innerlijke en fysieke genezing en het verbreken van (generatie)vloeken een belangrijke rol, naast het binden en wegsturen van demonen.

Tijdens een bijzondere gebedssessie heeft Jezus ons aangeraakt en bevrijd. Kort erna raakte mijn vrouw zwanger en kwam een gezonde zoon ter wereld met de naam Joshua
Lees helemaal