Hoe werkt het?

Een gebedssessie bij Baruch bevrijdingspastoraat gebeurd alleen op afspraak en onder bepaalde voorwaarden. Via het contactformulier kunnen gegevens en een korte beschrijving van de reden van de aanvraag worden ingevuld. Baruch reageert via email of telefoon en maakt eventueel een afspraak voor een intakegesprek in Harderwijk of Nunspeet. Soms verwijst Baruch door naar een andere instantie of een ander bevrijdingsteam.

Intakegesprek

Bij een intakegesprek wordt de aanvraag kort doorgesproken en eventueel een traject voorgesteld. Bij een intakegesprek is de bevrijdingspastor aanwezig en eventueel iemand van de organisatie. De confident is vrij om het daarbij te laten of om een of meerdere gebedssessies in te gaan. Het kan voorkomen dat de eerste gebedssessie direct plaatsvind.

Wat kost het?

Het intakegesprek en de gebedsessies zijn gratis, omdat anderen dit mogelijk maken door giften.  De confident koopt of leent voor het bevrijdingstraject het boek ‘De Bevrijder’ van Neil T. Anderson. Van de confident wordt verwacht dit door te lezen. Er wordt tevens gevraagd een standaard vragenlijst voor de eerste gebedssessie in te vullen. Hierin staan vragen over een aantal gebieden uit zijn of haar leven.

Gebedssessie

Bij een gebedssessie is de bevrijdingspastor degene die de sessie leidt. Vaak is er een of meerdere teamleden bij aanwezig die ondersteunend taken vervullen. Het boekje ‘De zeven stappen naar bevrijding’ van Neil Anderson wordt als handleiding gebruikt tijdens het traject. Dit boekje kost 3 euro.

Tijdens een gebedssessie wordt samen met de confident biddend en pratend over de vragenlijst gezocht naar de oorsprong en werkelijke oorzaak van het probleem. Zo hoopt men de onderliggende problematiek in kaart te brengen. Dit gaat meestal heel ontspannen. Er worden allerlei vragen gesteld waarbij belangrijk is om eerlijk antwoord te geven. Dit wordt afgewisseld met het opruimen van verkeerde keuzes door zonde te belijden aan God, door het wegsturen van demonen, door samen na te denken over een goed advies of door het bidden voor emotionele of lichamelijke genezing.

Vervolgsessie

Het komt regelmatig voor dat een enkele sessie niet voldoende is, of dat de confident eerst tijd nodig heeft om aspecten van de eerste gebedssessie emotioneel, verstandelijk of geestelijk te verwerken. Ook kan het zijn dat er ondersteunend onderwijs wordt aangeraden of er eerst een praktische stap moet worden gezet voordat er een vervolgsessie kan worden geboekt. Een vervolgsessie wordt dan ook in overleg gepland.

Afsluiting traject

Na een of meerdere sessies wordt het pastorale traject via Baruch concreet afgesloten. Er zal geen contact meer met de confident worden opgenomen mits anders afgesproken. De confident krijgt een aantal tips en adviezen mee om met de nieuw verworven vrijheid te leren omgaan en vast te houden. Als het traject ten einde is, krijgt de confident hierom het boekje ‘Hoe behoud ik mijn vrijheid’ van Wilkin van der Kamp. De totale kosten zijn 20 euro voor de drie boekjes. Als u alleen de twee werkboekjes koopt en ‘De Bevrijder’ leent, is dit 7 euro.

Bij voorkeur wordt een confident doorverwezen naar een plaatselijke gemeente, mocht deze nog geen hebben gevonden.

Tijdens een bijzondere gebedssessie heeft Jezus ons aangeraakt en bevrijd. Kort erna raakte mijn vrouw zwanger en kwam een gezonde zoon ter wereld met de naam Joshua
Lees helemaal